Winkelwagen

Wat gebeurt er als een hond een kind bijt?

Volgens de American Veterinary Medical Association (AVMA) worden jaarlijks naar schatting 4,5 miljoen gevallen van hondenbeten geregistreerd in de Verenigde Staten. Helaas vormen kinderen vijftig procent van dit totale aantal slachtoffers. Het risico op schade was het hoogst voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar oud. Kinderen, die nog in de groei en ontwikkeling zijn, zijn vatbaarder voor ernstig letsel door hondenbeten dan volwassenen.

Wat maakt het uit als je kind wordt gebeten door een hond? Slachtoffers van hondenbeten hebben het wettelijke recht om een vordering tot schadevergoeding in te dienen tegen de eigenaar van de hond. De eigenaar van een hond of ander huisdier kan wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door zijn dier.

Schade dient te worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering van de hondenbezitter.

Het is mogelijk dat mensen eigenaren van honden “strikt aansprakelijk” stellen voor schade veroorzaakt door hun huisdieren. De strikte aansprakelijkheidsnorm wordt gehandhaafd in Nederland. Volgens deze regel is de eigenaar van de hond verantwoordelijk voor het betalen van een vergoeding voor eventuele schade veroorzaakt door zijn huisdier.

Hieronder volgen enkele vereisten voor risicoaansprakelijkheid:

 1. Het is niet nodig dat een hond een voorgeschiedenis van agressief gedrag heeft.
 2. Het is niet nodig dat een hondeneigenaar wist dat zijn huisdier een wrede of gevaarlijke hond is om verantwoordelijk te worden gehouden voor de daden van de hond.
 3. Slachtoffers hoeven niet aan te tonen dat de eigenaar van de hond onverantwoordelijk was bij het verzorgen van of toezicht houden op de hond om schadevergoeding te krijgen voor hun verwondingen.

In een notendop stelt het concept van risicoaansprakelijkheid dat een hondenbezitter volledig verantwoordelijk is voor de activiteiten van zijn honden, ongeacht de preventieve maatregelen die de eigenaar neemt om de kans op beten of ander gevaarlijk gedrag te verkleinen.

Praat met een hondenbijtadvocaat bij u in de buurt om erachter te komen welke specifieke wetten van toepassing zijn op hondenaanvallen in uw regio. Volgens deze regel zullen eigenaren van dieren (bijvoorbeeld van een hond) strikt aansprakelijk worden gesteld voor letsel veroorzaakt door hun dieren als ze wisten of hadden moeten weten dat de dieren gemeen of gevaarlijk zijn. Deze regel geldt echter alleen als de eigenaren van dieren wisten of hadden moeten weten dat hun dieren gevaarlijk waren.

Bericht van de WA-Verzekering website: Als een lid van een soort wordt gebeten door een hond, konijn, kat, paard of enig ander dier dat kan bijten, is de eigenaar verantwoordelijk voor het betalen van alle medische rekeningen en schade. De overgrote meerderheid van de personen heeft een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel WA-verzekering genoemd, waar deze specifieke vorm van aansprakelijkheidsverzekering onder valt. Deze verzekering kan worden gebruikt om de eigenaar van de hond te vergoeden voor eventuele verwondingen of schade veroorzaakt door de beet van de hond aan een persoon, inclusief uw kind. Tijdens de afhandeling van uw letselschadeclaim kunt u ook contact opnemen met de schadebehandelaar van uw verzekeringsmaatschappij.

Uitzondering op de toepassing van risicoaansprakelijkheid

Het statuut dat eigenaren strikt aansprakelijk stelt voor hondenbeten, is niet in alle omstandigheden van toepassing. Hondenbezitters kunnen onder bepaalde omstandigheden mogelijk ontsnappen aan de aansprakelijkheid voor verwondingen veroorzaakt door hun huisdieren, waaronder de volgende:

 • De hond werd woedend.
 • De aanval vond plaats op privéterrein, waar het slachtoffer niet op had mogen staan omdat ze geen toestemming had om daar te zijn.

Een hondenbeet kan kinderen ernstig verwonden

Honden en kinderen kunnen niet altijd goed met elkaar opschieten. Als direct gevolg hiervan betreft meer dan de helft van alle gemelde gevallen van hondenaanvallen jongeren jonger dan 11 jaar. De meeste gewonde kinderen zijn tussen de 5 en 9 jaar oud. Het volgende is een lijst met de meest voorkomende soorten verwondingen bij kinderen als gevolg van hondenbeten:

 • Verwonding van zacht weefsel
 • Een klap op het hoofd
 • Snijwonden
 • Gebroken botten
 • Ruggengraat letsel
 • Ongerechtvaardigd verlies van mensenlevens
 • Verwondingen opgelopen door het gezicht van het kind en zijn handen

Kinderen onder de 10 jaar lopen meer kans op ernstige verwondingen. Volgens de beschikbare gegevens hebben kinderen jonger dan vier jaar een aanzienlijk verhoogd risico op hoofd- en nekletsel. Omdat ze de dood tot gevolg kunnen hebben, zijn deze wonden een bijzonder zorgwekkende zaak.

Helaas overleven sommige peuters een aanval door een hond niet zonder te overlijden. Hondenbeten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar. Kinderen jonger dan een jaar zijn verantwoordelijk voor 48 procent van de dodelijke slachtoffers van hondenbeten.

Waarom bijten honden kinderen?

De juiste etiquette die jongeren moeten volgen in de buurt van honden die ze niet kennen, moet door hun ouders worden geleerd. Een kind mag nooit in de buurt van een slapende of etende hond komen, omdat de hond ze zou kunnen bijten. Het is mogelijk dat de hond hierdoor een negatieve reactie krijgt.

Hier volgen enkele redenen waarom honden specifiek kinderen kunnen aanvallen:

 1. Als er honden in de buurt zijn, hebben kinderen meer energie. Het is mogelijk dat de hond deze actie als overdreven hard zal beschouwen.
 2. Kinderen zijn zich eerder niet bewust van de mogelijke gevaren die gepaard gaan met het naderen of aanraken van een vreemde hond.
 3. Omdat kinderen fysiek veel minder robuust zijn dan volwassenen, vormen ze een gemakkelijker en toegankelijker doelwit.

Andere acties die kinderen doen die honden irriteren

 • Honden berijden als een paard
 • Zijn staarten vastpakken
 • Zijn speelgoed wegnemen
 • slaan
 • Honden plagen of bespotten

Ook al is de jongere bekend met de hond en hoeft hij zich geen zorgen te maken, er zijn veel gevallen van hondenaanvallen in de buurt waar de kinderen wonen. Sommige onderzoeken suggereren dat sommige soorten hondenrassen een grotere neiging hebben om agressief gedrag tegen mensen te vertonen. Aan de andere kant kunnen honden risicovol gedrag vertonen als ze in een stressvolle omgeving worden geplaatst.

Aan de andere kant, als een hond ruw wordt behandeld door zijn eigenaar, kan het dier agressieve neigingen ontwikkelen. Bepaalde acties van de eigenaar kunnen de indruk wekken dat ze hun hond aanmoedigen om een ​​andere persoon aan te vallen. Deze acties kunnen van alles zijn, zoals:

 • Onvoldoende of onvoldoende bewaakte bewaking van de hond.
 • De hond kreeg onvoldoende training.
 • Ongepaste controle van hun hond in de buurt van andere individuen door geen riem te gebruiken.
 • Hun hond trainen om vijandig en dominant te zijn.

Het belangrijkste dat ouders kunnen doen, is hun kinderen op de juiste manier leren om met honden om te gaan. Bovendien moeten ouders weten wat ze moeten doen als hun kind door een hond wordt gebeten en moeten ze de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de kans op een hondenaanval te verkleinen.

Dingen die u moet doen als iemands hond uw kind bijt

Verwondingen veroorzaakt door hondenbeten kunnen soms dodelijk zijn. Wat moeten ouders doen als hun kind wordt gebeten door een hond, is een vraag die ik regelmatig krijg van andere ouders. Stel je voor dat je kind wordt gebeten door een hond. In dat geval kunt u direct doorgaan met onderstaande stappen:

Zoek medische hulp of bel 112 voor noodhulp.
De snelle medische zorg voor uw kind moet uw hoogste prioriteit hebben en moet zo snel mogelijk worden gezocht. De tweede meest voorkomende noodreden voor peuters om de eerste hulp te bezoeken, is omdat ze zijn gebeten door een hond. Er is een mogelijkheid van gevaar in verband met hondenbeten. De kans bestaat dat uw kind ten minste één van de volgende aandoeningen krijgt:

 • Infectie’s
 • misvorming
 • Emotioneel trauma

Daarom kan het in sommige gevallen nuttig zijn om snel medische hulp te krijgen om het risico op problemen te minimaliseren.

Zoek uit wie de eigenaar van de hond is en krijg informatie over het dier.
U moet meteen bewijzen van eerdere vaccinaties tegen hondsdolheid verkrijgen om uw kind de pijn en financiële last van het ondergaan van pijnlijke injecties te besparen. Het is uiterst belangrijk om vast te stellen wie de eigenaar is van de hond die uw kind heeft gebeten. U kunt antwoorden krijgen op zulke belangrijke kwesties van deze specifieke persoon, dus aarzel niet om ze te vragen. Je kunt het ook gebruiken om erachter te komen wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor de schade veroorzaakt door de hondenbeet als je het correct toepast. Wanneer u de eigenaar van de hond vindt, dient u te informeren of er al dan niet een verzekeringsmaatschappij is die de kosten van uw vergoeding voor een hondenbeet betaalt.

Controleer of de hond de juiste vaccinaties heeft gehad.
U moet de eigenaar van de hond vragen of het huisdier al dan niet op de hoogte is van zijn immunisaties wanneer u een gesprek met hem voert. Dit is vooral belangrijk om in gedachten te houden met betrekking tot het rabiësvirus. Het is mogelijk dat de hond geïsoleerd moet worden om te bepalen of hij is geïnfecteerd met hondsdolheid of een andere ziekte die kan worden overgedragen op de jongere als zijn immunisaties niet up-to-date zijn.

Meld het voorval met betrekking tot de hondenbeet.
Wat betreft de hondenaanval, moet u dit melden bij de plaatselijke dierencontroledienst. Deze organisatie is verplicht om een ​​register bij te houden van mishandelingen, met als belangrijkste reden dat de hond opnieuw aanvalt, vooral als het slachtoffer minderjarig is.

Maak foto’s van uw wonden als bewijs.
Zorg ervoor dat u de verwondingen van uw kind bijhoudt, beginnend met het tijdstip van het incident en doorgaand totdat de wonden zijn genezen. Dit heeft u nodig als bewijsstuk wanneer u een claim indient voor vergoeding van uw letselschade.

Raadpleeg een advocaat die gespecialiseerd is in zaken met betrekking tot hondenbeten.
De wetgeving met betrekking tot persoonlijk letsel kan te moeilijk zijn om te begrijpen voor degenen die er niet bekend mee zijn. Als u besluit een claim in te dienen voor verwondingen veroorzaakt door een hondenbeet, kunt u tijdens het juridische proces de hulp van een hondenbeetadvocaat nodig hebben. Zij helpen u inzicht te krijgen in de wettelijke rechten die u bezit. Ga nooit in gesprek met de vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar. In plaats daarvan moet u uw letselschadeadvocaat met hen laten communiceren. Ze kunnen van u profiteren door u een laag schikkingsvoorstel te doen om van te profiteren.

De hondenbeetverwondingen van uw kind behandelen

Het is mogelijk dat u de verwondingen van uw kind thuis kunt behandelen als ze relatief klein zijn. Volgens WebMD moet u, om thuis fundamentele eerste hulp te bieden, de volgende stappen nemen:

1. Houd uzelf zo veel mogelijk op een verhoogde positie in het gebied waar de hond u heeft gebeten.

2. Leg een schone handdoek over de verwonding om het bloeden te stelpen en de wond te sluiten.

3. Om de wond veroorzaakt door de beet schoon te maken, moet u wat water en zeep gebruiken.

4. Bedek de wond veroorzaakt door de hondenbeet met een steriel verband.

5. Om te voorkomen dat de beet een infectie ontwikkelt, moet u dagelijks een antibiotische zalf aanbrengen zoals voorgeschreven door uw arts.

Helaas wordt het niet aanbevolen om een verwonding veroorzaakt door een hondenbeet thuis te behandelen. In het geval dat een van de volgende situaties zich voordoet, moet u zo snel mogelijk medische hulp inroepen:

 • Je bent niet bekend met de hond.
 • De wond van de hondenbeet is vrij diep.
 • De wond vertoont tekenen van infectie en begint erger te worden.

Verjaringstermijn in een geval van hondenbeet

Er is een tijdslimiet voor het indienen van een klacht over een hondenbeet bij de staatsrechtbank, net als voor veel andere soorten claims met betrekking tot lichamelijk letsel. Vanwege de vreselijke aard van gevaarlijke honden, is het indienen van een rechtszaak waarschijnlijk niet het eerste dat in je opkomt als je aan die huisdieren denkt. De wetgevers zijn zich ervan bewust dat meer dringende zaken, zoals het verstrekken van medische zorg en het bevorderen van genezing, van het allergrootste belang zijn.

Elk van de stad in de Nederland heeft zijn eigen “statuut van beperkingen”, dat een uiterste datum specificeert voor het indienen van claims bij het rechtssysteem. Een slachtoffer van een hondenaanval heeft één tot vier jaar de tijd om na het incident een rechtszaak aan te spannen. In de meeste gevallen wordt het begin van deze termijn beschouwd als de dag waarop de schade is ontstaan. Omdat echter een aantal factoren van invloed kan zijn op de duur van de verjaringstermijn, is het essentieel dat u weet hoe de wet op uw situatie van toepassing is. Het is altijd in uw eigen belang om met een hondenbeetadvocaat te praten. Houd er rekening mee dat de rechtbank uw rechtszaak hoogstwaarschijnlijk zal afwijzen als deze niet binnen de gestelde termijn (de deadline) wordt ingediend.

Gratis Verzending

vanaf bestellingen boven €20.

Eenvoudige retournering

retournering binnen 30 dagen.

Verzending

Elke werkdag verwerkt tot 23:00

Veilig betalen

iDEAL, Sofort, EPS, & Meer!